Krúžky

• Arteterapia a keramika s akademickou sochárkou Elenkou
• Tanečno – dramatický krúžok s tanečnou pedagogičkou Jankou
• Montessori dielničky s Monte pedagogičkou Dankou
• Anglický jazyk hravou formou s lektorkou Zuzkou
• Bádateľský krúžok
• Lego krúžok

Workshopy a rôzne tematické výlety

Aktivity „Navyše“
Počas školského roka organizujeme, v prípade záujmu, kurzy:
• Korčuliarsky
• Lyžiarsky
• Plávanie